BR Bonheiden Rijmenam

  BR Home/kandidaten BR contact BR nieuws

 

Woordje van de Ere-voorzitter in 2012

De "BR" bestaat nu 24 jaar. In 1988 vonden enkele mensen van diverse strekking dat, in de context van onze gemeente, een neutrale partij te verkiezen was boven verdeeldheid.

Beter neutraliteit dan kleurenstrijd.

Nieuwe inwoners verwonderen zich over de eensgezindheid die hier heerst bij openbare evenementen. De herwaardering van de gemeenteraad door BR is daarvan de basis. De besluiten worden in grote mate voorbereid in commissies waarin elke partij haar zeg heeft, zodat de uiteindelijke stemming geen automatisme meer is van meerderheid tegen oppositie, maar vaak unaniem gebeurt. Democratie is niet noodzakelijk ruzie maken, maar steunt op overleg en inspraak.

Verdraagzaamheid.

Dat schept een geest van verdraagzaamheid, zoals o.a. blijkt op het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Alle geledingen van de gemeenschap, los van filosofische of politieke overtuigingen nemen daaraan broederlijk deel. En dat geldt ook voor de sportactiviteiten, culturele activiteiten en het seniorenfeest. De onvrede en frustraties van de Brusselse politiek hoeven onze gemeente niet te besmetten!

Basis van goed beheer: gezonde financien.

Besturen als een goede huisvader is een kwestie van evenwicht tussen realisaties en middelen. En de laatste 24 jaar is er veel verwezenlijkt: De sporthal en het gemeenschapscentrum, het nieuwe gemeentehuis en de bibliotheken in Bonheiden en Rijmenam, de aankoop van de St. Martinuszaal, de vernieuwing van de ganse ict in het gemeentehuis en de gemeenteschool, de heraanleg van de Waverse - steenweg, de parking aan het Blikveld, de nieuwe rioleringen met subsidies via Hydrorio... Gezond financieel beheer brengt ook mee dat men realistische prioriteiten stelt. Voor het Kjoc was er (voorlopig) geen geld, maar de nieuwe kleuterschool komt er, met 70% subsidies. Dit alles zonder verhoging der persoonsbelastingen. En zolang de BR het beleid bepaalt zal dat zo blijven!

Degelijk bestuur vergt bekwaamheid.

Bekwaamheid moet men afmeten aan resultaten. Ons programma van 6 jaar geleden is grotendeels verwezenlijkt: dat bewijst de bekwaamheid van het BR-team. Schenk BR opnieuw uw vertrouwen. Laat Bonheiden- Rijmenam een gemeente blijven waar het goed is om te wonen, met een bestuur dicht bij de mensen.

Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven.

De periode van loze beloften is aangebroken. Dat is niet aan ons, BR, besteed. Besturen is een ernstige zaak en de opties van nu moeten steunen op een realistische toekomstvisie.