BR Bonheiden Rijmenam

BR doet het voor u BR Home BR contact BR nieuws

 
BR-Nieuws

Beste inwoners van Bonheiden en Rijmenam.

Misschien mij eerst even voorstellen. Ik ben Lode Van Looy, kleinzoon van de laatste burgemeester van Rijmenam, afgestudeerd als ingenieur en momenteel reeds geruime tijd zaakvoerder van een verzekeringskantoor met zetel in Mechelen en Rijmenam.

In mijn vrije tijd heb ik voorheen meer dan 33 jaar actief lid geweest in de jeugdbeweging waarvan 15 jaar als volwassen begeleider. De afgelopen jaren zette ik mij ook in in de ouderraad van de middelbare school van het Sint-Romboutscollege waarvan 4 jaar als voorzitter. Momenteel ben ik daar nog steeds actief als lid van het lokaal bestuurscomité.

Ik ben fier om als nieuwe voorzitter van BR de fakkel te mogen overnemen van Karel (Milis), die BR30 de afgelopen jaren op en wijze manier en met veel inzet heeft geleid.

Ik wil BR op die manier ook verder helpen, in dezelfde stijl en met dezelfde inzet.

En dat BR nodig is in onze gemeente, wordt duidelijk uit het feit dat er in de afgelopen bestuursperiode (waarbij BR als grootste partij in de oppositie zetelde) op verschillende manieren geklungeld is, en niet in het minst op financieel vlak.

Financiën zijn dan ook één van mijn stokpaardjes.

Gelukkig kan ik hierbij beroep doen op een ervaren ploeg van mensen die Bonheiden en Rijmenam echt in hun hart dragen, en luisteren naar de verwachtingen van de inwoners.

Er zullen trouwens ook nieuwe jonge mensen onze rangen versterken, zodat BR een partij wordt van alle, en gedragen wordt door alle generaties.

BR zal er in dit verkiezingsjaar klaar voor zijn om de fakkel opnieuw over te nemen zodat we terug een gemeente worden van burgers voor burgers. Waarbij inspraak geen loze woorden zijn, en waarbij de financiële middelen , als die er nog zullen zijn, worden ingezet daar waar het nodig is ten behoeve van ons allemaal zonder ons daarbij te verslikken in partijpolitieke spelletjes. Eerlijk en correct duurt altijd het langst...

Tot slot: BR is broodnodig voor onze gemeente en rekent op uw steun, waarvoor dank bij voorbaat, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Alleen dan kan Bonheiden-Rijmenam terug een stabiel bestuur krijgen waar het zeer zeker recht op heeft.

Lode Van looy • Voorzitter BR.

lode.van.looy@verz.kbc.be