BR Bonheiden Rijmenam

BR Home/kandidatenBR contact BR nieuws/folders


 


Wat aandachtige burgers schrijven:

Na het doornemen van deze N-VA "publiciteit" voor het 6 jaar geleverde werk, kon ik me niet inhouden om hierop commentaar te geven. 
Een zeer fotorijk 42 blz. boek werd verspreid.
Een weelderige en kleurrijke uitgave, die alleszins voor mij van het goede te veel is.
Maar het doel hiervan is duidelijk: de kiezer beïnvloeden door de manier van presenteren
en show. Natuurlijk is dit ieders recht.
In de inleiding noemt de burgemeester het "een boek waarin 6 jaar verandering voor
verbetering zijn gebundeld".
Zondag 14/10 vraagt hij aan de inwoners de beoordeling van, alsook om te kiezen voor het huidig gemeentebestuur op basis van in het boek getoonde voorbeelden,126 in totaal. 
Zelf noemt hij het "gerealiseerde werkjes". Dit laatste betekent ook klusjes, waarvoor dus geringe arbeid nodig is.
Inderdaad.
Ieder "werkje" is duidelijk afgebakend, de ene met minder toegevoegde
waarde dan de andere, vele zijn eenvoudig, noch complex, noch moeilijk om te realiseren en te managen.
Maar waar is er sprake van "werkjes" die een grote woonwijk aanbelangen ? 
Namelijk in het  bijzonder de aspecten van de mobiliteit !  
Waar zijn de foto's van :
1. De verkeerslichten in Dorp
2. De gerealiseerde afslagstrook Rijmenamseweg -- Guido Gezellelaan en deze laatste
enkelrichting
3. Schommen sinds 22 dec 2014 en 11 jan 2016 (de nieuwe verkeersregelingen) fietsstraat
met het doorgaand verkeer richting Schoolstraat  (maar zonder dynamisch snelheidsbord).
En dit in de omgeving van de scholencampus !)
4. Schoolstraat en zijn nog steeds  tijdelijke (ook sinds 2014 en 2016!) oranje  bewegwijzering, met de aanduidingen Mechelen / Keerbergen
5. De “Brug” in de Bruinbeekstraat.
6. De bloembakken aan de Eisenhowerlaan/Oude Kasteellaan.
7. De bereikbaarheid van de gemeentediensten voor werkende mensen.

Dit zijn toch ook "gerealiseerde werkjes" !
Waarom wordt hierover geen enkel woord gerept? Het antwoord is duidelijk:
de gevolgen van hogervermelde ingrepen op het verkeer werden, voorafgaand aan de
invoering alsook in de weken/maanden daarna, nooit geëvalueerd door het
gemeentebestuur en gebeurden zonder inspraak van de bewoners.
In onze "getroffen" woonwijk , gevormd door Guido Gezelle - Van Uytvenlaan - Schommen -Schoolstraat en aanpalende straten , wordt door de bewoners voortdurend  geklaagd over het toegenomen gemotoriseerd verkeer, geen respect voor snelheids regels, vanaf de vroege morgen  tot de avond, het ontbreken van verkeerslussen …etc..etc...met alle negatieve gevolgen zoals
verandering in de leefbaarheid en het verblijfskarakter, slechtere luchtkwaliteit o.a. in het
bijzonder de ongezonde lucht voor de kinderen aan en in de scholencampus, sterk
toegenomen lawaaihinder, verkeersonveiliger voor zwakke weggebruikers ...etc...
Geen enkele prioriteit en inspanning van het gemeentebestuur werd geleverd om het
dagelijks drukke lokaal, bestemmings - of sluipverkeer  tot het uiterste minimum te beperken
of liever volledig aan banden te leggen.

blad2 blad4blad 42